De Handicap- en Regelcommissie

Taken en bevoegdheden

  • Deze commissie heeft tot taak het EGA handicap systeem (2016-2019) toe te passen, te administreren en de leden voor te lichten op het gebied van alle regels met betrekking tot het verkrijgen en het berekenen van handicaps.
  • Ze geeft richtlijnen aan de Wedstrijdcommissie  voor het naleven van de eisen m.b.t. qualifying wedstrijden.
  • De commissie geeft ook richtlijnen aan de Baancommissie met betrekking tot het markeren van de baan. De commissie bepaalt de local rules en beslist in geschillen over toepassing van de regels.
  • Ze verzorgt de theoretische opleiding naar handicap 54 (voorheen GVB) en neemt het regelexamen af.
  • Bij open- en clubwedstrijden geeft de door de commissie aangestelde referee desgevraagd een ruling.
  • Indien gewenst, bijvoorbeeld bij Open Toernooien, zorgt de commissie voor een marshaldienst.
Lees meer