Kledingplan Concordiajeugd

Doelstelling

 • Het kledingplan voor de jeugd van D.S.V. Concordia heeft als doel om de jeugdafdeling een uniforme uitstraling te geven door alle jeugdteams van Concordia, JO19 t/m JO8, op dezelfde manier te kleden.
 • Het kledingplan biedt Concordia de mogelijkheid haar maatschappelijke betrokkenheid bij Unicef te etaleren.
 • Binnen het kledingplan wil Concordia de kosten voor de jeugdleden beperken door het doorberekenen van inkoopvoordeel en het aantrekken van kledingsponsors.


Eigendom en kledingbijdrage

 • De kleding blijft eigendom van DSV Concordia en is door de leden in bruikleen.
 • Jeugdleden betalen jaarlijks een kledingbijdrage voor het kledingplan.
 • De bijdrage wordt tegelijk met de contributienota gefactureerd.
 • De hoogte van de kledingbijdrage wordt jaarlijks door het algemeen bestuur bepaald.

Uitreiken en innemen kleding

Breedteteams:
Aan het begin van het seizoen zorgt de kledingcommissie voor een teamtas voor de jeugdteams met daarin voldoende wedstrijdtenues bestaande uit; shirts, broeken en kousen. Tevens ontvangt iedere speler bij de jeugd een warming-up pak.

De teamtassen worden bij de jeugd aan het begin van het seizoen, voor aanvang van de eerste officieele wedstrijd, uitgedeeld aan de leiders.

Aan het einde van het seizoen levert de leider de teamtas op de centrale inname dag weer in met een opgave van de inhoud. Deze worden gecontroleerd en afgetekend door de kledingcommissie.

Selectieteams:
Kleding uitgifte bij de selectieteams is gelijk aan die van de breedteteams. Ook hier wordt een teamtas met inhoud uitgegeven aan de leider. Spelers van selectieteams krijgen een spelerstas in bruikleen. De spelerstas wordt op nummer geregistreerd en uitgereikt aan een selectiespeler. Spelerstassen worden aan het eind van het seizoen op de centrale inname dag ook ingeleverd.

Gebruik kleding

 • De wedstrijdtenues mogen uitsluitend gedragen worden op wedstrijddagen.
 • De tenues worden bij toerbeurt gewassen door (ouder(s)/begeleider(s)) van de leden.
 • Het warming-up pak mag uitsluitend op trainings- en wedstrijddagen gedragen worden.
 • Het is zonder toestemming van het voetbalbestuur niet toegestaan bedrukkingen en/of wijzigingen aan het tenue aan te brengen.
 • Tussentijdse vervanging van kleding door de kledingcommissie vindt plaats bij slijtage, schade of verlies. Aan het einde van het seizoen beoordeelt de kledingcommissie of kleding nog representatief is voor verder gebruik.

Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding

Van de leden wordt verwacht dat de in bruikleen gekregen kleding op correcte wijze wordt gebruikt (zie ook reglement kledingplan). Bij schade of slijtage beoordeelt de commissie of de kleding gerepareerd of vervangen moet worden. Bij verwijtbare schade of bij verlies van een kledingstuk worden de kosten – na overleg met de leider –in rekening gebracht bij een lid of bij het team.

Bij vervanging zijn de kosten per kledingstuk: shirt € 27,50, short € 11,-, warming-up pak € 50,- (sweater € 27,50 en broek € 22,50). Kleding die verloren is gegaan kan door spelers ook aangevuld worden via aanschaf vanuit de Concordia Webshop.

Kledingcommissie

Het doel van de kledingcommissie is zorg dragen voor de praktische invoering van het kledingplan. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor:

 • de uitgifte en inname van de teamtassen voor de jeugdteams
 • het jaarlijks bepalen van de kwaliteit van de kleding
 • het bewaken van het naleven van het kledingreglement.

De kledingcoördinator is het vaste aanspreekpunt binnen de vereniging en voor de kledingleverancier en geeft sturing aan de kledingcommissie.

Leiders kunnen voor de volgende zaken terecht bij de kledingcommissie:

 • Uitbreiden gedurende een seizoen van het aantal tenues
 • Omruilen van kleding bij verkeerde maatvoering
 • Vervangen van beschadigde of verloren kleding

Waar mogelijk zal kleding direct uitgeleverd worden.

Concordia Webshop

In de Concordia Webshop kan op persoonlijke titel kleding aangeschaft worden. O.a. shorts, sokken, en warming-up pakken. De kleding kan voorzien worden van het Concordia embleem, initialen en/of naam. Het is niet mogelijk om de kleding te laten voorzien van het Unicef logo.

Indien je de kleding wilt bedrukken met een sponsorvermelding dan moet dit altijd via Concordia besteld worden. Het is niet toegestaan zelf sponsoruitingen te doen op Concordia kleding zonder uitdrukkelijke toezegging van het Concordia voetbalbestuur.

Samenwerking UNICEF

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld. DSV Concordia ondersteunt de doelstellingen van Unicef en geeft daaraan uiting door het voeren van het logo van Unicef op de shirts van alle jeugdteams. Dit recht is door UNICEF exclusief aan DSV Concordia verleend.

Voetbal Informatie Overzicht