Gedragscode tussen golfers Concordia en leden MIDI

Doordat de toegang van MIDI voor haar leden loopt over de golfbaan van Concordia, kan dit aanleiding geven tot gevaarlijke situaties. Tevens kan er hinder van het golfspel optreden en oponthoud van het verkeer naar/van het clubhuis van MIDI.

Om, voor zowel de leden van Concordia als de leden van MIDI, duidelijkheid te scheppen wat van hen in verschillende situaties wordt verwacht, hebben de besturen van Concordia en MIDI de volgende gedragscode opgesteld:

Algemeen

Indien een golfer waarneemt dat een lid van MIDI zich binnen de afstand bevindt waarin het lid van MIDI geraakt zou kunnen worden door een golfbal: NIET AFSLAAN. Indien het lid van MIDI duidelijk aangeeft de golfer te hebben gezien en opzij gaat staan, kan er wel worden afgeslagen.

 Voorrang

 1. Indien één of meerdere golfers een afslagplaats naderen, maar er nog geen aanstalten is gemaakt om af te slaan, en een lid van MIDI zich binnen de afstand van de hole bevindt of deze bijna is genaderd, wachten de golfer(s) totdat het lid van MIDI is gepasseerd.

2. Indien één of meerdere golfers reeds aanstalten hebben gemaakt om af te slaan en er nadert een lid van MIDI, dan wacht het lid van MIDI totdat alle golfers hebben afgeslagen.

Bovenstaande regels gelden zowel voor voetgangers, fietsers als automobilisten.

Om deze regels zo goed mogelijk te kunnen naleven is het van belang dat golfers eerst kijken voordat er wordt afgeslagen en dat golfers zich “zichtbaar” maken op en bij de afslagplaats.

De Baan Overzicht