EHBSO

EHBSO staat voor Eerste Hulp Bij SportOngelukken. Helaas kunnen er op het voetbalveld blessures ontstaan. Het is dan van groot belang om te weten wat je als trainer, coach, begeleider of medespeler moet doen om de persoon te helpen. We noemen dat EHBSO, ofwel Eerste Hulp bij SportOngelukken. Op deze pagina staan de meest voorkomende blessures en sportletsels en wat hier tegen te doen.

Hieronder vind je een lijst met instructievideo’s, die precies uitleggen welke handelingen je in welke volgorde moet doen bij de meest voorkomende blessures. Deze lijst is opgesteld door Fysioplein in samenwerking met dr. M van Elst, traumatoloog aan het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.

Bewusteloosheid

Hoofdletsel

Open wond

Spierscheuring

Gebroken tand

Klap of schop/Stomp letsel

Kniedistorsie/-verzwikking

Enkeldistorsie/-verzwikking

Schaafwond

Bloedneus

Peesklachten

(bloed-)blaar

Bloednagel

Groeipijn bij kinderen

Fit en Gezond Artikelen Overzicht