Dr. Jan Thomée (1886-1954)

Mede dankzij Jan Thomée promoveert Concordia in 1917 naar de 1e klasse B, toentertijd het hoogste niveau. Hoewel Concordia vele bekendstaande voetballers heeft voortgebracht, o.a. Jan Ponstijn, Cor Sprenger, is ’t Jan Thomée, die Concordia landelijk op de kaart zet.

In 1899, hij is dan 13 jaar, meldt hij zich als volgt aan:

Meneer,
Ondergetekende wenscht in de Delftsche voetbal en cricket club
Concordia te komen.
Hoogachtend,
J. Thomée

Het jaar daarop debuteert hij al in het eerste en op 21-jarige leeftijd in ’t Nederlands Elftal. In 1908 maakt hij deel uit van het Olympisch Voetbalelftal, dat in London de bronzen medaille verovert. Vanaf 1907 tot 1912 komt hij 16 keer voor Oranje uit en scoort evenzovele doelpunten. Uniek is, dat hij als enige speler niet op het hoogste niveau acteert.

Na zijn actieve voetbalcarrière heeft hij tot zijn overlijden in 1954 als medisch adviseur van de KNVB gewerkt. Vanwege zijn grote verdiensten wordt hij in 1929 tot Bondsridder benoemd. Jan Thomée was een voetballer met een verwoestende schotkracht. Deze dankte hij aan zijn eindeloze trapoefeningen tegen een zandzak. Het verhaal gaat, dat zijn kanonskogels dwarslatten vermorzelden, netten doorkliefden en keepers gebroken handbeentjes bezorgden. Terwijl de verhitte bal veelal in een emmer ijswater moest afkoelen. Zijn bijnaan was dan ook "Het kanon van Delft" en in het Belgenland ”Jan Poef”. Hoewel vele clubs uit de hoogste afdeling hem graag willen inlijven, blijft hij op een korte HVV periode na Concordia trouw. Jan Thomée kon niet zonder z’n cluppie en Concordia niet zonder hem. Zijn clubliefde gaat zover, dat hij in de natte periode in alle vroegte met zijn onafscheidelijke assistent Willem Jongeleen aan de pomp staat om het drassige veld bespeelbaar te maken. Maar ’t liefst test hij nieuwkomers op hun voetbalkwaliteiten. Daarvoor had hij een trucje door hen eerst op goal te zetten. Zijn filosofie in deze is kronkelig, maar oprecht. Hij meende namelijk, dat een goede voetballer aan zijn keeperswerk te herkennen is. Jan Thomée bleef tot zijn 57ste voetballen en is 18 jaar (1919-1937) voorzitter van Concordia geweest. Vanwege zijn grote verdiensten voor de club wordt hij in 1938 tot erevoorzitter benoemd. Dat hij niet alleen in het voetbal excelleert, bewijst hij door in de top 3 van de Delftse Tennis Bond (D.T.B) door te dringen. Van deze in 1927 opgerichte vereniging maakt hij deel uit van ’t eerste bestuur. Jan Thomée was in hart en nieren amateur, een pure liefhebber. Hij was dan ook fel gekant tegen professionalisering van de voetbalsport. Het betalen van spelers vond hij ridicuul.

Historie Overzicht