Reglement Bardiensten

Algemeen

 • Alle sportende leden van Concordia worden geacht om de 17 weken bardienst te doen. Dit heeft te maken met het feit dat alle leden zijn ondergebracht in één van de 17 barploegen.  Klik hier voor een overzicht het schema van de barploegen. Cricketleden doen 1 x per jaar bardienst.
 • Leden die meerdere sporten beoefenen kunnen voor maximaal 5 bardiensten worden ingedeeld. Vrijgesteld van bardienst zijn basisleden en jeugdleden. De duur van een bardienst is maximaal 3 uur.
 • Leden die bardienst doen krijgen een korting op de basiscontributie van € 100,-.
 • Leden die geen bardienst willen doen, dienen dit op te geven bij de ledenadministratie. Zij betalen vervolgens de volle basiscontributie.
 • Een verzoek tot ontheffing van de bardienst door bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt beoordeeld door de barcoördinator (bardienst@concordiadelft.nl) en door hem/haar gemeld bij het algemeen bestuur.

Taken

 • De bardienstmedewerker doet alle voorkomende horecataken en zorgt ervoor dat na afloop van de bardienst de keuken en de clubruimte opgeruimd worden achtergelaten.
 • Achter de bar in de map ‘Barzaken’ bevindt zich een overzicht van de taken.
 • De barmedewerker tekent op de lijst achter de bar aan dat de bardienst is vervuld. 
 • Na afloop van de periode dat een barploeg dienst heeft gehad, wordt door de barploegbaas op de lijst gecontroleerd of iedereen daadwerkelijk bardienst heeft gedaan. De barploegbaas meldt afwijkingen aan de barcoördinator.

Indeling

 • De indeling van de bardiensten geschiedt door de barcoördinator.
  Tennisleden die in het tennispaviljoen bardienst doen kunnen met ingang van 2019 aan het begin van het tennis online zelf hun bardiensten inplannen. Niet alle onderstaande informatie is daarom verder van toepassing op deze tennisleden.. Ga hiervoor op de website naar de afdeling Tennis.
 • De bardiensten worden per barploeg over een week ingedeeld. Elke barploeg heeft een vaste barploegbaas. Met aangegeven voorkeuren voor de tijd en de dag in de week wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.
 • Indien een lid op het ingedeelde tijdstip niet in staat is zijn/haar bardienst te vervullen is hij/zij verplicht zelf voor vervanging door een andere Concordiaan te zorgen. Noch de barcoördinatie noch de barploegbaas zoekt een vervanger voor je.
 • Het makkelijkst ruil je door op het barrooster op de website in een andere week op dezelfde dag en tijd dat je staat ingepland te kijken en die persoon te vragen met je te ruilen.
 • Ben je te laat op de gedachte gekomen dat je verhinderd bent, is er nog de mogelijkheid dat de barcoördinatie een betaalde kracht inschakelt. De kosten hiervoor bedragen € 35,- en zijn uiteraard voor jouw rekening. Je krijgt hiervoor een rekening toegestuurd en het bedrag moet per omgaande overgemaakt worden en moet tenminste  3 dagen vóór de geplande bardienst op de rekening van Concordia te zijn bijgeschreven.
 • Wijzigingen dienen altijd aan de barcoördinatoren (bardienst@concordiadelft.nl) gemeld te worden, met kopie naar de betreffende barploegbazen. De barcoördinatoren en/of barploegbaas verwerkt de wijziging in de aftekenlijst achter de bar.

VERZUIM

 • Een barmedewerker die niet verschijnt krijgt hiervoor een boete van € 50,-.
 • Indien de barmedewerker de volgende keer weer niet verschijnt dan volgt een rekening van € 100,- Dit is de korting voor het draaien van bardienst die je dan verliest. De korting op de basiscontributie is dus ongedaan gemaakt en het betreffende lid wordt niet meer ingedeeld voor bardienst. Indien het lid het seizoen daarna aangeeft weer bardienst te willen doen, zal aanvankelijk geen korting op het lidmaatschap worden gegeven. Als na dat seizoen blijkt dat de bardienst naar behoren is vervuld, zal met terugwerkende kracht alsnog de korting worden gegeven (restitutie).

De bardienstindeling wordt op de website www.concordiadelft.nl bekendgemaakt. De ploegbaas stuurt ca. twee weken tevoren een uitnodiging als reminder.

Het barrooster op de website kan alleen bekeken worden als je bent ingelogd. Hoe u een account kunt aanmaken en hoe je moet inloggen staat uitgebreid op de website vermeld. Klik hier om direct naar de handleiding te gaan.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

(versie juli 2021/HS)