Bulletin 2 Golfregels op Concordia

Out-of-bounds hek

Nu het golfen buiten weer is verruimd, is het een goed moment om het 2e kwartaalbulletin van de Regel- en Handicapcommissie te presenteren.
Ook nu is de inhoud weer afgestemd op onze eigen Concordiabaan. U ontvangt het bulletin in twee delen omdat de tekst te groot is voor de mailserver. Heeft u op- en of aanmerkingen, laat het ons weten.

Ook zijn we geinteresseerd in vragen die bij u bestaan, we kunnen die dan in een volgend bulletin meenemen.

De bulletins worden 1 keer per kwartaal per email verzonden naar de golfers, die zich daarvoor hebben opgegeven bij de Handicap- en Regelcommissie. Wilt U ook de bulletins per email ontvangen, stuur dan een mail naar Maurice, mpeereboom57@outlook.com

met vriendelijke groet
namens de Regel- en Handicapcommissie
Maurice Peereboom

Downloads:

Golfregels Overzicht