Bulletin 3 Golfregels op Concordia

Het nieuwe golfseizoen is inmiddels weer aangebroken, een mooie gelegenheid om u het derde bulletin van de Regel- en Handicapcommissie toe te zenden. Het bevat weer een thema samenhangend met onze golfbaan en enige bij ons binnengekomen vragen.

Zit u (nog) met vragen, stuur ze naar ons op zodat deze in het volgende nummer kunnen worden behandeld.

met vriendelijke groet, Maurice Peereboom

Downloads:

Golfregels Overzicht