WHS Handicap 54

Deze handicap is de eerste speelsterkte die een beginnend golfer kan krijgen. Een handicap 54 kan worden behaald door aan de volgende voorwaarden te voldoen.

  1.  Het behalen van de NGF-Golfbaanpermissie.
  2. Het afleggen met goed gevolg van het Golfregelexamen.
  3. Het inleveren van een Qualifying Score van minimaal 36 punten of minimaal 19 punten over 9 holes, uitgaande van handicap 54.

1. De Golfbaanpermissie wordt door de Handicap- en Regelcommissie gegeven na advisering door de Pro. Baanpermissie behaald bij een andere golfclub of golfbaan wordt door Concordia erkend.

2. Het Golfregelexamen bestaat uit 30 vragen: 10 vragen over de etiquette, 19 vragen over de golfregels en 1 stablefordvraag. De vragen worden geselecteerd uit het boek:" Oefenvragen voor het regelexamen". De duur van het examen is 60 minuten; er mogen geen boeken worden gebruikt. Het examen wordt meerdere malen per jaar schriftelijk afgenomen onder toezicht van een examinator. De examinator is lid van de Handicap- en Regelcommissie en is bij voorkeur geslaagd voor het NGF examen Regelcommissaris 1. Om te slagen voor het regelexamen dienen tenminste 23 van de 30 vragen goed te worden beantwoord (zonder hulpmiddelen). Een behaald regelexamen blijft onbeperkt geldig.

De data van examen en herexamen worden tijdig op het publicatiebord in het clubhuis, op de website van Concordiagolf via de Nieuwsbrief bekend gemaakt. Aanmeldingen worden via het opgegeven emailadres van de kandidaat bevestigd. Het examengeld bedraagt voor Concordialeden € 15; voor een evt. herexamen is nogmaals € 10 verschuldigd. Voorafgaand aan het examen, wordt een instructie/theorie info avond gehouden. Deze zijn voor Concordialeden die zich hebben aangemeld voor het examen gratis. Het examen mag worden afgelegd voordat Golfbaanpermissie is verkregen. Niet-leden (bijv. deelnemers aan de Concordia Golfacademy) kunnen eveneens examen afleggen. Hiervoor wordt een bedrag van 30 euro in rekening gebracht, inclusief een theorieles.

3. Het behalen van een Qualifying Score (Kaart) kan alleen worden verkregen indien gespeeld onder handicap condities en in aanwezigheid van een marker. De marker is een speler in het bezit van een handicap minimaal gelijk aan 54. De door speler en marker ondertekende kaart vermeldt verder: de speeldatum en de brutoscore per hole. De kaart dient bij de Handicap- en Regelcommissie worden ingeleverd (in de daarvoor bestemde bus in de hal van het clubhuis rechts van het mededelingenbord). Deze eerste qualifiying ronde dient tevoren te worden aangemeld bij de Handicap- en Regelcommissie.

Theorieles & Examen Overzicht