Spelen op banen van bevriende C-clubs (hospitality-chain)

Concordia Golf vormde in 2015 een hospitality-chain met de volgende golfclubs met de NGF C-status:

  • De Kieviten
  • Groen-Geel Golf
  • Oegstgeester Golfclub
  • Golfclub Tespelduin

Dit houdt in dat golfleden van Concordia tegen het introductietarief op deze banen kunnen spelen.

E.e.a. op basis van reciprociteit. De leden van de aangesloten C-clubs kunnen dus ook bij Concordia op vertoon van hun NGF-kaartje voor het introductietarief spelen.

De afspraken zijn vanuit Concordia als volgt geformuleerd.

  1. Wij beschouwen het vooralsnog als experiment, immers, wij hebben nog geen ervaring met deze regelingen. De regeling zal ingaan op 1 april 2015 en wordt in onderling overleg steeds met een jaar verlengd.
  2. Leden van Concordia kunnen gedurende de looptijd van de regeling bij de aangesloten C-clubs spelen tegen het vigerende introductietarief.
  3. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt elke aangesloten C-club zich het recht voor de regeling met directe ingang te beëindigen. Uiteraard zal in dat geval eerst met de andere aangesloten C-clubs contact worden opgenomen.
  4. De spelers dienen met een NGF-kaartje, vermeldende het lidmaatschap van Concordia, of anderszins, hun lidmaatschap (van de aangesloten C-clubs) aan te tonen. De regeling is slechts van toepassing op golfleden van Concordia en de aangesloten C-clubs.
  5. De aangesloten C-clubs behouden zich het recht voor om met andere golfclubs soortgelijke hospitality chains op te zetten, onder gelijke of andere voorwaarden.
  6. De regeling geschiedt op basis van reciprociteit, hetgeen er op neerkomt dat gedurende de looptijd van de regeling ook leden van de aangesloten C-clubs tegen introductietarief bij Concordia kunnen spelen.
Introductie Overzicht