Etiquette

Uit de beknopte gids voor regels en handicap van de NGF

‘SPIRITOFTHE GAME’  Het golfspel moet in de juiste geest gespeeld worden, ‘The spirit of the game’. Om die te begrijpen, geven wij een overzicht van de belangrijkste punten van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat ook geen sanctie op overtreding van de etiquette, maar ze zijn wel buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd worden. Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de speler.

ETIQUETTE

De etiquette of gedragsregels gaan over:

Veiligheid

 • Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen.
 • Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen.
 • Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn.
 • Let op voorrangsregeling voor greenkeepers.
 • Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep ‘FORE’.

Rekening houden met andere spelers

 • Niet storen of afleiden als iemand gaat slaan.
 • Sta niet vlakbij of recht achter een speler die gaat slaan.
 • Zet elektronische apparaten uit.
 • Niet op iemands puttinglijn staan of schaduw veroorzaken.
 • Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed.

 Speeltempo

 • De snelheid van het spel is van groot belang voor het plezier van het spel. Veel ergernissen ontstaan doordat golfers te langzaam spelen. Ook komt dit niet ten goede aan je eigen spel. Hierbij een paar tips hoe je kunt zorgen voor het behouden van de juiste snelheid.
 • Kies de juiste kleur tee die bij je niveau past.
 • Speel en loop in een vlot tempo tussen slagen door.
 • Houd aansluiting met de groep voor je. Je moet de groep achter je doorlaten als je een hele hole afstand verliest.
 • Let op je beurt en zorg dat je klaar staat om te spelen. Bereid je slag vast voor wanneer anderen aan het slaan zijn.
 • Speel een provisionele bal als je jouw bal misschien niet direct kunt vinden.
 • Laat door als je waarschijnlijk lang moet zoeken.
 • Help elkaar met zoeken.
 • Zorg dat je een bal binnen 30 seconden hebt geslagen.
 • Heb je het idee dat jullie als groep langzaam spelen, bespreek dit dan en zorg dat jullie tijd inhalen.
 • Zet je tas in de richting van de volgende hole als je bij de green bent aangekomen.
 • Noteer je score op weg naar de volgende tee.

Zorg voor de baan

 • Voorkom onnodige schade aan de baan, volg richtingaanwijzers.
 • Hark bunkers, leg plaggen terug en repareer pitchmarks op de green.
 • Ga zorgvuldig om met de green en met name het gebied rond de hole.
 • Loop niet met golfkarren op de voorgreen of tussen de green en bunkers.
Golfregels Overzicht