8 vragen over taken bij het Concordia jeugdvoetbal

1. Hebben we dan geen betaalde krachten?

Vrijwel alles binnen Concordia wordt gedaan door vrijwilligers. Mensen zoals u en ik. Ouders van jonge kinderen en pubers. Met een baan en een sociaal leven. Ondanks dat drukke bestaan vinden ze toch tijd om zich zo af en toe in te zetten voor de club. Omdat ze weten dat het nodig is om ervoor te zorgen dat de kids fijn kunnen voetballen. Zonder vrijwilligers geen voetbal!

2. Ik help al bij de bardienst en soms bij de velddienst. Moet ik dan nog meer doen?

Hartstikke goed dat je meehelpt. Maar dit is slechts een klein deel van de dingen die er moeten gebeuren. Er zijn allerlei taken die wat structureler zijn: bijvoorbeeld training geven, scheidsrechter zijn, feesten en partijen organiseren, werk aan het clubhuis en de voetbalmaterialen, eindverantwoordelijkheid dragen voor de velddienst, allerlei administratieve taken... Ook daar zijn mensen voor nodig.

3. Maar ik betaal toch contributie? Moet ik dan ook nog zelf aan de slag?

We zijn we een vereniging en geen bedrijf dat diensten aanbiedt. De essentie van een vereniging is dat de leden samen de vereniging bouwen, onderhouden en ieder op zijn of haar manier een steentje bijdraagt.
Dat is niet uniek bij Concordia maar aan de orde bij elke vereniging in Nederland. Het traditionele verenigingsleven in Nederland staat onder druk staat door "consumentengedrag". Leden denken soms dat ze een dienst hebben gekocht en willen die afnemen en zien Concordia als een organisatie die de verplichting heeft om de dienst te leveren. Maar dat is een groot misverstand. Als je lid bent van de club zal je ook aan activiteiten moeten bijdragen, in welke vorm dan ook.
Als lid betaal je contributie en dat is wat anders dan een aankoopbedrag voor een dienst.
Ten aanzien van de besteding van de contributie kunnen we kort zijn. De kosten bij Concordia zijn voor een zeer belangrijk deel huur, onderhouds- en organisatie kosten (o.a. bonds- en administratiekosten). Het gaat daarbij om ca. 70 % van de kosten.
Als we kijken naar de contributieopbrengsten dan zijn die niet genoeg om onze kosten te dekken. We zijn in toenemende mate afhankelijk van kantine- en sponsoropbrengsten om tot een sluitende exploitatie te komen. Dat zet extra druk om tal van werkzaamheden door vrijwilligers uit te laten voeren. Als dat niet gebeurt zal elk lid dit merken.
Een alternatief om dan betaalde krachten in te zetten is onbetaalbaar en ook niet marktconform.
Elke vereniging drijft op vrijwilligers en als een vereniging er niet in slaagt om die te mobiliseren waarom bestaat ze dan nog?

4. Zijn er nog niet genoeg vrijwilligers?

Om een voorbeeld te geven: er zijn ongeveer 10 scheidsrechters. En dat terwijl er elke zaterdag zo'n 25 wedstrijden zijn. Zelfs als elke scheids elke zaterdag twee wedstrijden zou fluiten dan nog zouden we te kort komen. Wedstrijden van de jonge jeugd laten we waar mogelijk fluiten door oudere jeugdleden, maar dat is vaak ook niet voldoende.
Hetzelfde geld voor allerlei andere taken: als we meer mensen zouden hebben dan zouden we de dingen beter kunnen regelen.
Kortom, we kunnen nog heel veel mensen gebruiken.

5. Ik heb weinig tijd en/of ben onregelmatig weg. Kan ik dan toch wat doen?

Zeker! Er is voor iedere situatie wel een taak te bedenken die prima in te passen is.
Als je weinig tijd hebt, kun je bijvoorbeeld op de lijst met mensen die meehelpen bij feesten en partijen. We bellen je dan als er hulp nodig is en dan kun je altijd kijken of je die dag net beschikbaar bent.
Als je veel van huis bent, of juist veel thuis moet zijn, dan zijn er allerlei administratieve taken die je in je eigen tijd en vaak in je eigen tempo kunt doen.

6. Ja, maar als ik iets oppak dan zit ik er zeker ook aan vast?

Iedereen snapt dat je omstandigheden kunnen veranderen. Dus als je geen tijd meer hebt dan zal niemand je daarop aankijken. We zijn dankbaar voor alles wat je kunt doen.
Concordia zet zich er juist voor in om zoveel mogelijk vrijwilligers te krijgen zodat er altijd vervangers zijn als iemand ermee ophoudt.
Maar vrijwillig is natuurlijk niet vrijblijvend: als je wat belooft dan rekenen andere vrijwilligers wel op je. De gouden regel onder vrijwilligers: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Zolang je je daaraan houdt, zal niemand meer van je verwachten dan je kunt doen.

7. Hoe weet ik wat ik moet doen?

Als je je aanmeldt zal de vrijwilligerscoördinator met jou kijken welke taak het beste bij jou en je situatie past.
Als je dan begint met een bepaalde vrijwilligerstaak dan word je in het begin begeleid door iemand die al lang ervaring heeft. De meeste dingen zul je snel leren. En dan nog staan er altijd mensen klaar om je te helpen als je er even niet uitkomt.
Voor bepaalde taken (scheidsrechter, trainer) bieden we ook nog opleidingen. Leer je d'r ook nog wat van!

8. Waarom zou ik het doen?

Vooral: om er met alle andere vrijwilligers samen voor te zorgen dat de kinderen lekker kunnen voetballen en de ouders een leuke tijd langs het veld hebben.
Vaak zeggen vrijwilligers ook dat ze veel leren van hun taken, die net weer even anders zijn dan hun werk. Misschien heb je talenten die je op je werk niet goed kwijt kunt maar bij de vereniging wel?   
En voor wie dit allemaal niet genoeg is: vrijwilligerswerk levert ook een hoop gezelligheid op. Wat is er nou leuker dan je samen met anderen ergens voor inzetten?

Jeugd Overzicht