Contributie

Het contributiejaar loopt voor golf en tennis van 1 januari t/m 31 december, voor voetbal van 1 juli t/m 30 juni en voor cricket van 1 april t/m 31 maart. Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat, wordt de contributie pro rata geheven over de resterende periode.

Klik hier voor het contributieoverzicht voor 2023 (voor voetbal- en cricket seizoen 2023/2024) - update dd: 01-07-2023

 

Downloads: