Concordia Business Club

Concordia wordt vanaf de oprichting al gesteund door lokale bedrijven, die haar een warm hart toedragen. De bijdrage van een sponsor is niet zuiver gestoeld op een zakelijk belang, maar ook een onderdeel van de maatschappelijke bijdrage die een bedrijf wil leveren. Dat begrijpt Concordia heel goed en is ze ook dankbaar voor.

Concordia hecht –alhoewel niets voor eeuwig is- aan lange termijn relaties en wil daarom ook iets voor haar sponsoren betekenen. Mede daarom is in 2022 de businessclub gestart. Doelstelling is om jaarlijks een aantal activiteiten te organiseren waar bedrijven op ontspannen en informele wijze met elkaar kunnen kennismaken: denk aan golf events of bezoek aan voetbalwedstrijden. Daarnaast geven we bedrijven ook de gelegenheid om zich aan elkaar voor te stellen door als gastheer op te treden. De sponsorcommissie vervult daarin een vooral faciliterende rol. Op de langere termijn zien wij graag dat de businessclub bestuurd gaat worden door haar eigen leden. Het lidmaatschap van de businessclub is laagdrempelig: een jaarlijkse sponsorbijdrage van € 1000 maakt automatisch lid.