Beleid van de golfcommissie

Hoofdlijnen van beleid van de golfcommissie

Concordia Golf streeft naar een sfeervolle, moderne en financieel gezonde golfafdeling, die een platform is voor de golfsport in de breedste zin van het woord. Er dient gegolft te kunnen worden op een kwalitatief goede, uitdagende en permanent bespeelbare baan met prima oefenfaciliteiten, zoals een, voldoende, beschikbare driving range, een goed bereikbare puttinggreen en chipping green met bunker. Elk golflid, zowel de beginnende als de geoefende, moet plezier kunnen beleven aan de golfsport bij Concordia, waarbij ook het sportieve (prestatieve) karakter niet uit het oog wordt verloren.

Kortom: kwalitatief goed en laagdrempelig in alle betekenissen.

De in het verleden opgestelde plannen zijn voor een belangrijk deel in 2008 gerealiseerd door de aanleg van 6 nieuwe holes. In 2010 zijn bovendien de holes 7, 8 en 9 gerenoveerd. Een belangrijk onderdeel van het in het verleden opgestelde beleidsplan is door de uitbreiding van de golfaccommodatie ingevuld. Overeind blijft nog de volgende missie:

Het creëren, dan wel in stand houden, van een omgeving waar leden zich thuis voelen en zonder gecompliceerde reserveringssystemen voldoende spelgelegenheid vinden.

Beheersen van de contributie op een zodanige wijze dat de golfleden Concordia zien als een club waar je tegen acceptabele kosten onder prettige omstandigheden kunt golfen.

Door middel van het organiseren van evenementen en activiteiten een goede en sportieve sfeer binnen de club na te streven en zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen om actief deel te nemen aan het clubleven.

Voor de leden die daarvoor belangstelling hebben het bieden van mogelijkheden tot deelname aan externe en interne competities.

De startende golfer de gelegenheid te geven de golfsport te leren o.m. door het aanbieden van

lesmogelijkheden door een bevoegde golfprofessional.

Het stimuleren van jeugdgolf.

Het binden van de leden aan de vereniging o.a. door het bieden van een kwalitatief goede accommodatie.

Het stimuleren van zelfwerkzaamheid van leden bij het onderhoud van de baan naast de professionele inbreng van het gemeentepersoneel en gespecialiseerde bedrijven.

Opvang van nieuwe leden door leden van de introductiecommissie in de vorm van een introductiemiddag en indien gewenst een individuele begeleiding in de periode tot het behalen van EGA-handicap 54.

Het stimuleren van sponsoring specifiek gericht op het uitvoeren van grotere projecten.

Gebalanceerde groei van het aantal leden naar een omvang van ca. 500 leden, waarbij vooral de bestaande leden een belangrijke rol kunnen vervullen.

Een duidelijke en snelle communicatie met de leden.