Meer nieuws over het Wereld Handicap Systeem (WHS)

Vanaf maart 2021 tref je in Proware (en in de app Golf.nl) onder de tab “handicap” alleen nog de nieuwe WHS handicap aan.
De NGF heeft een toelichtingsvideo beschikbaar gesteld, waarin de achtergrond van de WHS in wordt uitgelegd. Klik hier voor de film. Voor een uitgebreidere informatie kun je terecht op golf.nl/whs

In Proware zijn in principe de (maximaal) 20 achterliggende scores te zien waarop de WHS is berekend. 
Door de nieuwe berekeningsmethoden zullen in het algemeen de hogere handicappers met hogere handicaps te maken krijgen. Bij de nieuwe berekening is 36 geen eindpunt meer, maar kunnen handicaps stijgen tot 54.

Vanaf 1 maart  treedt de WHS definitief in werking. Van af dat moment is de EGA handicap niet meer zichtbaar. Mocht u echter (na deze datum) van mening zijn dat uw nieuwe handicap te afwijkend is, dan kunt u dat bij ondergetekende melden.

Vanaf 1 maart zijn tevens de nieuwe slagentabellen gaan gelden. Deze zijn ook op de website terug te vinden.

Namens de Regel- en Handicapcommissie
Maurice Peereboom

Handicapregistratie Overzicht