Voor de ouders

Voetballen van 4 tot 19 jaar bij Concordia jeugd.

De voetbalcarrière bij Concordia

Spelers zijn vanaf 4 jaar welkom bij de mini-F. Deze trainen eenmaal per week op zondagochtend en spelen slechts incidenteel een vriendschappelijke wedstrijd.

Vanaf zes jaar kunnen de mini-F spelers doorstromen naar de JO8 (jeugd onder 8) leeftijdsgroep. De leeftijdsindeling gebeurt normaalgesproken op basis van de leeftijd die een speler op 1 januari van een jaar heeft.

In de leeftijdsgroepen O8 t/m O10 nemen de kinderen in teams van zo’n 8 tot 9 spelers deel aan de competitie. Deze competitie wordt gespeeld op een kwart veld in teams van 6 spelers. Er wordt twee keer per week getraind, op maandagmiddag en woensdagmiddag. De wedstrijden zijn meestal op zaterdagochtend.

In de leeftijdsgroepen O11 t/m O12 nemen de kinderen in teams van zo’n 10 tot 11 spelers deel aan de competitie. Deze competitie wordt gespeeld op een half veld in teams van 8 spelers. Ook in deze leeftijdsgroepen wordt ook twee keer per week getraind, op maandagmiddag en woensdagmiddag. De wedstrijden zijn meestal op zaterdagochtend, maar kunnen ook op  zaterdagmiddag gespeeld worden.

In de hogere leeftijdsgroepen (O13 t/m O19) wordt gespeeld op een groot veld. Er wordt twee keer per week getraind waarbij ernaar gestreefd wordt om later op de avond alleen de oudere spelers te laten trainen. De de O13 t/m O15 spelen de wedstrijden vooral op zaterdagochtend en de O16 t/m O19 vooral op zaterdagmiddag.

Van de oudere jeugd (vanaf de O17) wordt ook verwacht dat ze als scheidsrechter optreden voor de jongere teams. Dat geldt zeker voor de selectiespelers, maar ook voor de niet-selectiespelers.

Na de O19 leeftijd stromen spelers door naar de seniorenelftallen.

Meidenvoetbal

Concordia heeft een grote meidenvoetbalafdeling. De jongere meiden (basisschoolleeftijd, t/m O12) spelen altijd in gemengde teams met jongens. Vanaf O13 (middelbare schoolleeftijd) heeft Concordia meidenteams in de leeftijdsgroepen MO13, MO15, MO17 en MO19. Meiden kunnen vanaf O13 kiezen of ze in een gemengd team spelen (JO-team) of een meidenteam (MO-team).

Indelingsbeleid

In elke leeftijdscategorie bestaan de twee hoogste teams uit selectiespelers. Kinderen worden in deze elftallen geplaatst op basis van waargenomen kwaliteiten en motivatie.

Voor de teams die niet tot de selectie behoren wordt de samenstelling bepaald op basis van een combinatie van voetbaltalent, het bijeenhouden van vriendjes en vriendinnetjes en gelijke kansen voor ieder team.

Rol van de ouders

Concordia is een vereniging. Dat betekent dat vrijwel alle werkzaamheden gedaan worden door de leden zelf. Dat betekent ook dat de ouders zelf zorgen voor de leiding en de coaching van het team, en helpen bij de trainingen.

Uiteraard worden de ouders hier zoveel mogelijk bij geholpen. De leiders en coaches worden bijgestaan door de coördinator van de leeftijdscategorie. De trainers krijgen de oefeningen en aandachtspunten aangereikt van een gediplomeerde hoofdtrainer.

Naast deze teamgerelateerde taken zijn er nog heel veel andere zaken die binnen Concordia gedaan moeten worden. We hebben dan ook een actief beleid om mensen op basis van vrijwilligheid bij de vereniging te betrekken, rekening houdend met de beschikbaarheid en interesse.

Op de vrijwilligerspagina vind u meer informatie over de inhoud van de diverse taken bij Concordia.

Veiligheid van de kinderen

Concordia beseft dat de kinderen zich veilig moeten voelen bij de vereniging. Er zal dan ook actief worden opgetreden tegen elke vorm van pesterij of uitsluiting.

Daarnaast vraagt Concordia van haar trainers en coaches een verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze verklaring wordt alleen afgegeven door het ministerie van justitie als de aanvrager geen (zeden)delicten op zijn of haar naam heeft staan.

Tenslotte hecht Concordia sterk aan haar normen en waarden, waarin respect voor eenieder en sportiviteit een belangrijke plaats innemen.

Jeugd Overzicht