Wedstrijdreglement Clubkampioenschap Strokeplay

Het wedstrijdreglement voor het Concordia kampioenschap Strokeplay 2021 is hieronder weergegeven. 

Deelnemers zijn lid met volledig speelrecht van ConcordiaGolf

Het clubkampioenschap Strokeplay voor Dames en Heren wordt gespeeld over 2 qualifying rondes van elk 18 holes.
De eerste ronde wordt gespeeld op zaterdag en de finaleronde op zondag.
Bij uitzondering mag, met toestemming van de wedstrijdleiding, de eerste ronde op vrijdag gespeeld worden. 

De flights van de voorronde worden door de wedstrijdleiding samengesteld waarbij Dames en Heren in een flight kunnen spelen. Er wordt altijd vanaf hole 1 gestart.

De startvolgorde bij de eerste ronde gaat op volgorde van handicap.
De startvolgorde tijdens de finaleronde wordt bepaald door de stand van de eerste ronde, waarbij de best geklasseerde spelers het laatst starten.
Op de finaledag zijn aparte flights voor Dames en Heren.

Er wordt zoveel mogelijk gespeeld in flights van 3 deelnemers

Van elke deelnemer aan de finaleronde wordt het totaal van de scores over de 2 gespeelde wedstrijden bij elkaar opgeteld teneinde de eindstand te bepalen.
Bij een gelijke eindstand van de kanshebbers voor de plaatsen 1 t/m 3 volgt er een “sudden-death play-off . De eerste hole is hole 7 daarna 8, 9, en indien noodzakelijk wederom 7, 8 en 9.

Voor deelname aan de wedstrijd is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Elke deelnemer dient beide dagen beschikbaar te zijn.

Bijzondere omstandigheden

  • Spe(e)l(st)er komt niet opdagen, is te laat of meldt zich af.

Bij de voorronde worden flights aangepast en afhankelijk van de reden kan de speler opnieuw toegevoegd worden aan een andere flight. De wedstrijdleiding beslist of een speler alsnog wordt toegelaten.

Bij de finale ronde wordt de speler niet meer toegelaten tot de wedstrijd als de flight is gestart.

  • De wedstrijd moet voortijdig beëindigd worden wegens het weer of baanconditie.

Wanneer dit tijdens de voorronde gebeurt zal de voorronde in zijn geheel opnieuw gespeeld worden. 

Wanneer dit tijdens de finaleronde gebeurt zullen de resultaten van de voorronde blijven staan en de finaleronde moet in zijn geheel opnieuw gespeeld worden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding

Wedstrijden Overzicht