Nieuwe gediplomeerde scheidsrechters

Op woensdag 18 mei vond er ‘s avonds  een feestelijke KNVB-cursusbijeenkomst plaats in ons clubhuis.  Daarbij werd door KNVB-cursusleider Matthijs van der Beek na afloop van de vierde les het diploma “KNVB-clubscheidsrechter” uitgereikt aan een tiental deelnemers van Concordia en enkele andere voetbalverenigingen.

De cursus vond voor het eerst sinds ruim 2 jaar weer plaats nu Corona (tijdelijk ?) een stapje terug heeft gedaan. Diverse deelnemers fluiten dan ook al langer voor de club, maar waren nog niet KNVB-gecertificeerd.

De cursus, die vergoed wordt door Concordia, bestaat uit een viertal lessen, waarin over spelregels, het toepassen daarvan en vooral ook attitude in het veld wordt gesproken.

Tijdens deze lessen vind er ook een praktijkgedeelte plaats, waarbij men elkaar moet becommentariëren en er van gedachten gewisseld wordt over de verschillende inzichten.

Daarnaast moet elke deelnemer 4 wedstrijden fluiten en daar een zelfreflectieverslag over schrijven en dat inleveren bij de cursusleider. Op basis van deze uitgevoerde activiteiten en een spelregeltoets, wordt het diploma uitgereikt.

De gediplomeerde scheidsrechters mogen daarna een kleurrijk officieel tenue bestellen via de KNVB-website, dat ook door de club wordt vergoed. En daarmee is het scheidsrechtersgilde van Concordia versterkt met enkele gediplomeerde scheidsrechters!

Nut en noodzaak van de KNVB-cursus

Alhoewel de cursus leuk en leerzaam is, wil het niet zeggen, dat je nu daarmee volleerd scheidsrechter bent, die nooit meer een fout maakt. Het is een beetje vergelijkbaar met het halen van het rijbewijs: “Je mag dan zelfstandig autorijden, maar dat wil niet zeggen dat je dan ook goed kunt rijden”. Door scha(de) en schande leer je autorijden en zo zal dat met gediplomeerde scheidsrechters ook gaan. Door veel te fluiten, bouw je een schat aan ervaring op, waardoor je steeds beter fluit. Verder komt het ook aan op een redelijke fysieke conditie en een zekere mate van mentaal incasseringsvermogen.

Vooral bij dat laatste treedt de aarzeling en huiver op bij mogelijke aspirant-scheidsrechters, die niet graag in het brandpunt van negatieve ontwikkelingen op het veld willen staan. Hier zit voor velen waarschijnlijk de aarzeling om de rol van scheidsrechter in te vullen op het veld.

Echter, zonder scheidsrechter geen wedstrijd ! De ervaring leert dan ook , dat de meeste wedstrijden zonder incidenten verlopen, maar mocht het wel wat pittiger worden dan moet de scheidsrechter er wel staan. De toegevoegde waarde van de cursus zit hem nu juist ook in het mentale aspect, waardoor je als scheidsrechter beter voor de dag komt.

Naast vrijwilligers voor vele andere taken binnen de club, zijn er ook meer scheidsrechters nodig om de vele wedstrijden tijdens een seizoen tot een goed einde te brengen.

Interesse?

Belangstelling om ook scheidsrechter te worden? Praat eens met Bram van Straalen, die het scheidsrechtersgilde aanstuurt en coördineert en elke week met kunst en vliegwerk het wedstrijdschema invult met de diverse beschikbare scheidsrechters.

Nieuws Overzicht