Nieuwe Golfregels per 1 januari 2023

Iedere vier jaar worden de Golfregels opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. Na de grote verandering van de Golfregels in 2019 zijn de aanpassingen per 1 januari 2023 beperkt. In de download vind je een samenvatting van de voornaamste wijzigingen.

Voor vragen of een verdere uitleg kunt u zich richten tot Wim van der Bijl of een van de andere leden van de Handicap- en Regelcommissie.

Downloads:

Mededelingen Overzicht