Vertrouwenscontactpersonen

Concordia heeft een als vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

De Vertrouwenscontactpersoon fungeert binnen de vereniging als eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen omtrent Sexuele Intimidatie (SI) en heeft als algemene taak het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld. Daarnaast stelt de VCP preventieve maatregelen voor om te komen tot een sociaal  veilige sportomgeving
De VCP is aanspreekbaar voor sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

2 personen fungeren als  VCP :

  • Nelleke Westerhof, juriste en voormalig managing partner Deloitte Human Capital Group,
  • Hans Meijs, voormalig huisarts in Delft.

Alhoewel dat geen strikte eis is, zijn beiden personen lid van Concordia.

Het bestuur heeft ook een reglement opgesteld. Daarin zijn de taken en verantwoordelijkheden van de VCP nader omschreven en zijn ook richtlijnen opgenomen met betrekking tot het functioneren als VCP. Het reglement is beschikbaar op de website onder de naam Reglement Vertrouwenspersoon, maar een kopie is ook opvraagbaar bij de secretaris of bij de VCP’s zelf.

Voor contact met een van beide VCP’s:
Nelleke Westerhof: of  nwesterhof@planet.nl
Hans Meijs: of meijshans@gmail.com

Over de club Overzicht