Veiligheid in de baan, cursus AED/Reanimatie voor golf

Concordia heeft het initiatief genomen om de veiligheid in de baan eens onder de loep te nemen en waar dat kan te verbeteren. De baan zelf is constant onder de aandacht van de baancommissie. De persoonlijke veiligheid is de eigen verantwoordelijkheid van de golfer (denk aan voldoende drinken / eten en goed golf-schoeisel). Maar als er toch een incident is, waar kan dan hulp worden gekregen en hoe moet je dan (snel) handelen?

Omdat dit een onderwerp is voor de gehele club, waar immers 4 sporten worden beoefend, hebben we dit besproken met de coördinator verzorging, Rob Smits.

 AED

Op het sportterrein zijn al geruime tijd AED’s aanwezig, die ook op de plattegrond van de scorekaart zijn afgebeeld. Het is prachtig dat we onlangs van een sponsor nieuwe exemplaren hebben kunnen aanschaffen. Maar om de juiste hulp toe te passen is een (herhaling-) cursus nodig.

Wie wil de cursus AED volgen?

Er worden 2 cursussen georganiseerd, waaraan per cursus maximaal 10-12 mensen kunnen deelnemen. Het golf-bestuur nodigt geïnteresseerden uit die de cursus AED en reanimatie willen volgen. Hiervoor kun je je opgeven door een mail te sturen naar: secretarisgolf@concordiadelft.nl. Aan de deelnemers worden geen kosten in rekening gebracht; Concordia betaalt voor de cursussen.

Veiligheid in de baan; wat doen we nog meer?

 Onderkoeling

Als je een ongeluk krijgt in de winter, loop je het risico van onderkoeling. Daarom gaan we onder de AED’s ook een warm-houd dekentje hangen.

Hulp zoeken

De scorekaart is al voorzien van het clubhuis-telefoonnummer. Hier wordt normaliter de hulp gecoördineerd. Het is belangrijk dat bij een ernstig incident zo snel mogelijk 112 wordt gebeld.

Toegang tot de baan

“Ieder voordeel heb z’n nadeel”.

Het sportcomplex is aan vele kanten goed beveiligd (afgesloten) tegen onbevoegde toegang  om inbraak en vernieling tegen te gaan. Er zijn ook hekken en hekjes geplaatst om (snel-) verkeer bepaalde routes te laten rijden. Deze afsluitingen en hindernissen zijn juist zeer beperkend indien hulp snel ter plekke moet zijn, zoals een ambulance.  Daarom wordt naast de normale ingang voor het clubhuis altijd de ingang via de Sportlaan aangehouden.

De instructies “Wat te doen bij incidenten” zullen beter zichtbaar worden gemaakt in grote letters en korte aanwijzingen. Deze instructies zullen in het clubhuis en de schuilhutten en bij de AED’s worden opgehangen.

Downloads:

Nieuws Overzicht