Wie was Jan Willinge?

Wie was Jan Willinge eigenlijk en wat heeft hij voor Concordia golf betekend.

In de bus op weg naar een historische voetbalwedstrijd heb ik dit aan Herman Maijer gevraagd.

Jan was sportleraar op het Hugo Grotius, hij was een begenadigd pétanque speler, bij Concordia heeft Jan eerst cricket gespeeld. Jan heeft in het bestuur gezeten en is in 1965 erelid van Concordia geworden.

Omdat Jan in het bestuur zat had hij contact met de sportraad. De gemeente Delft stelde voor dat in de zomermaanden de voetbalvelden van o.a. Concordia gebruikt zouden kunnen worden om te golfen. Een initiatief van onze oud erevoorzitter Wim Schuijtvlot die een groot voorstander was van een multi-sport vereniging.

Er zijn veel gesprekken geweest  met o.a. golfclub Oude Maas hoe e.e.a. te realiseren en nog steeds zijn er Concordianen die daar regelmatig een balletje slaan.

Jan was zelf een fanatiek golfer, die van mening was dat de beste golfer moest winnen en had dus niets met handicapverrekening.

Ik lees in over de hele (het jubileumboek uitgegeven ter ere van het 100jarig bestaan van onze club):

“Concordia staat voor gezelligheid, dat staat op nummer 1 en vanuit die achtergrond is het plezierig om ieder op zijn/haar eigen niveau met elkaar sport te bedrijven”

Corine Brekelmans (1952-2023)

Willinge Competitie Overzicht