Louis Göttgens, nieuwe voorzitter voetbal

In de afgelopen periode heeft Louis Göttgens de voorzittersrol in de voetbalcommissie van Concordia overgenomen van Sierk Coolsma, die zijn aandacht nu volledig op het algemeen voorzitterschap zal richten.

Louis is een bekende bij Concordia. In de slipstream van zijn zoon kwam Louis naar Concordia om vervolgens allerlei vrijwilligerstaken op zich te nemen. Dat varieerde tussen teamleider, lid van de commissie technische zaken en sponsor. In de afgelopen jaren is Louis vooral lid van het begeleidingsteam van de heren selectie. Deze functie gaat hij in de loop van 2024 overdragen, zoadat hij allee aandacht kan geven aan de voetbal commissie. In het leven buiten Concordia is hij via zijn Financieel Consultancy bedrijf vooral betrokken met het Sociaal Domein. Concordia wenst Louis alle succes en plezier met zijn nieuwe rol.

Nieuws Overzicht