Het toernooireglement DP3O (2024)

Toernooi reglement van het Concordia Delfts Par3 Open 2024

Het Delfts Par3 Open bestaat uit een hoofdtoermooi en een stablefordtoernooi

Het Hoofdtoernooi

Het hoofdtoernooi bestaat uit een voorronde, waarin de beste spelers (m/v) zich kunnen plaatsen voor de finaleronde op zondag. De spelvorm is bruto strokeplay, dus zonder handicapverrekening. De maximum score per hole is 9 slagen; dus nog niet uitgeholed na 9 slagen: de bal opnemen en 9 slagen invullen.

De voorronden worden gespeeld op donderdagavond, vrijdag of zaterdag en gaan over 18 holes (2x9). Na de voorronden gaan de 27 beste bruto scores (verdeeld in verhouding deelname heren en dames) door naar de finale; deze wordt gespeeld over 18 holes (2x9) en met een dames- en heren categorie. De bruto score van de voorronde worden meegenomen naar de finale op zondag. De finale wordt ingedeeld op basis van het resultaat op de voorronden, waarbij de deelnemers met de beste scores het laatst starten.

Winnaars in de categorie dames en heren van dit toernooi zijn diegenen met de beste bruto score over 36 holes: voorronde (2x9) + finale (2x9), beide dus zonder handicapverrekening. Bij een gelijke score voor de eerste plaats, in elke categorie, van twee of meer spelers volgt een “sudden death” play-off op de holes 7 t/m 9. Het resultaat van de play-off bepaalt in eerste instantie wie 1e, 2e , 3e enz is. Bij andere gelijke scores wordt de uitslag bepaald door het resultaat van de 18 holes op de finaledag en vervolgens de laatste 9, 6 of 3 holes van de finaleronde, mocht dat ook geen beslissing geven dan beslist het lot.

 

Het Stablefordtoernooi

 

Uit de spelers, die zich niet hebben geplaatst voor de finale van het hoofdtoernooi worden de 27 spelers (m/v) met de beste stablefordscores geselecteerd voor een extra finale op zondag voorafgaande aan het hoofdtoernooi. Het is dus aan te bevelen om naast de slagen voor strokeplay ook de stablefordpunten per hole te noteren. Het genoteerde aantal slagen is bepalend voor de uiteindelijk strrokeplay en stablefordscore. Ook in deze finale is de spelvorm stableford dus met 100% handicapverrekening en gaat eveneens over 2x9 holes. De scores van de voorronde worden meegenomen naar de finaleronde, echter met een maximum van 40 stablefordpunten. Op de finale dag wordt in principe dezelfde exact handicap gehanteerd als in de voorronde. De wedstrijdcommissie houdt zich echter het recht voor om in specifieke gevallen de exact handicap aan te passen voor de finaledag. Ook op de finaledag geldt een maximum van 40 stablefordpunten. Bij gelijke scores wordt de uitslag bepaald door het resultaat van de 18 holes op de finaledag en vervolgens de laatste 9, 6 of 3 holes van de finaleronde, mocht dat ook geen beslissing geven dan beslist het lot.

 

De prijsuitreiking voor beide toernooien vindt plaats zo snel mogelijk na afloop van het hoofdtoernooi op de finaledag

 

1.    Inschrijving, kosten en aanmelding:

 

Het DelftsPar3Open is alleen toegankelijk voor amateurs met een handicap 54 of lager.

 

Uw inschrijving moet uiterlijk donderdag 1 juni 2024 ontvangen zijn via inschrijving in proware of via e-mail aan delftspar3open@concordiadelft.nl

 

De wedstrijdcommissie bepaalt de flight indeling.

 

De voorronde startlijsten worden minimaal 24 uur van te voren vermeld op de website https://concordia.prowaregolf.nl, per email verstuurd en in het clubhuis opgehangen.

 

De kosten zijn € 10,00 voor Concordia Golfleden en € 27,50 voor de overige deelnemers. Het bedrag is alleen via een pinbetaling te voldoen aan de bar voorafgaand aan de aanmelding voor de voorronde aan de wedstrijdtafel.

 

Spelers moeten zich uiterlijk 30 minuten voor hun starttijd melden bij de wedstrijdleiding en zijn verplicht hun actuele handicap via hun mobiel te tonen bij hun eerste aanmelding bij de wedstrijdtafel.  Op verzoek van de commissie is elke speler verplicht het WHS-overzicht van de laatste 20 rondes/resultaten te overleggen, waarop de handicap is gebaseerd”. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor de playing handicap aan te passen indien het WHS-overzicht substantieel minder dan twintig recente scores toont.

 

De startlijst voor de finaledag wordt op zaterdagavond op de website Concordiadelft.nl geplaatst. Tevens krijgen alle deelnemers een email met de startlijst toegestuurd.

 

2.    Het toernooi en de regels

 

Spelers moeten uiterlijk 10 minuten voor hun starttijd bij de eerste tee aanwezig zijn en op de aangegeven starttijd starten.

 

De spelers dienen hun scorekaarten binnen 20 minuten na het beëindigen van de ronde, volledig ingevuld en ondertekend door speler en marker, bij de wedstrijdleiding in te leveren.

 

Aanwijzingen van marshals dienen opgevolgd te worden.

 

Tijdens het toernooi zijn caddies verboden.

 

Het toernooi wordt gespeeld volgens de officiële golf regels, vastgesteld door de R&A , aangevuld met de plaatselijke regels van de Concordia Golfbaan.

 

In geval van geschil over de regels is de uitspraak van de wedstrijd-referee (te bereiken via de telefoon van de wedstrijdleiding) bindend.

 

3.    Overige zaken

 

Bij persoonlijke ongelukken dient (naast 112 indien nodig) onmiddellijk het nummer van de wedstrijdleiding, 015 2131116, gebeld te worden.

 

Bij gevaar voor bliksem wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt en dient men naar het clubhuis of de schuilhut (afslag hole 1) te gaan. Hiertoe zal een steeds driemaal herhaald geluidssignaal gegeven worden.

 

In het geval dat de wedstrijd door bijzondere weeromstandigheden tijdens de voorronde moet worden onderbroken zullen, indien mogelijk, nieuwe starttijden worden gepland.

 

Mochten nieuwe starttijden voor de voorrondes niet mogelijk zijn of het toernooi op de finale dag vanwege weeromstandigheden niet kan worden voltooid, zal de wedstrijd vervallen.

 

Deelnemers dienen gepast gekleed te gaan.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal de Delfts Par3 Open Wedstrijdcommissie een bindende uitspraak doen, zulks in overeenstemming met de golfregels en de richtIijnen van de NGF.

 

De deelnemers onderwerpen zich door inschrijving aan dit wedstrijdreglement.

De Delfts Par3 Open Wedstrijdcommissie.

 

PAR3 Open - Info & Aanmelden Overzicht