Aanmelden nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. 

Voor het introductielidmaatschap bij Golf het formulier onder introdcutielidmaatschap op de Golf pagina invullen of via deze link introductielid Golf.

Indien u een "Golf instap lidmaatschap" wilt dan gaat u naar het DSV Concordia aanmeldformulier en kiest u in het drop-down menu voor "instap" in plaats van "actief lid"

Voor het introductielidmaatschap bij Tennis het formulier onder introdcutielidmaatschap op de tennis pagina invullen of via deze link introductielid Tennis.

Het aanmeldformulier voor het reguliere lidmaatschap kunt u via onderstaande link openen: DSV Concordia aanmeldformulier.

Verdere informatie is te verkrijgen via e-mail adres: ledenadministratie@concordiadelft.nl. Via dit e-mail adres kunnen ook wijzigingen t.a.v. de aanmelding doorgegeven worden.

Jeugdleden voetbal

Nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom om eerst een paar keer vrijblijvend mee te trainen. Meld dit wel eerst even bij één van de (hoofd)trainers of leeftijdscoördinatoren. Om in een team deel te kunnen nemen aan de competitie of beker, moeten nieuwe leden 6 jaar of ouder zijn en eerst ingeschreven zijn als lid van Concordia. Kinderen die gelijk willen meetrainen voor de competitie en/of beker kunnen zich vanaf 5 jaar alleen aanmelden als ze gedurende het voetbalseizoen de leeftijd van 6 jaar bereiken. Totdat ze 6 jaar zijn kunnen ze alleen meetrainen!

Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen ook meedoen bij onze Mini-F trainingen op zondagochtend: klik voor de Mini-F pagina
Voor spelers in de O13 jeugd en hoger is het bezit van een KNVB spelerspas verplicht. Deze wordt door Concordia aangevraagd. De benodigde pasfoto moet tijdig door de speler aangeleverd worden.

Wachtlijsten
Zodra het maximale aantal leden binnen een leeftijdsgroep is bereikt, wordt er een wachtlijst ingesteld. Er is dan alleen plaats bij opzegging van spelers. Informeer naar het al dan niet aanwezig zijn van wachtlijsten voordat u zich aanmeldt als lid van Concordia.

Overschrijving voetballers
Het overschrijven van spelers gebeurt digitaal. Meer informatie vindt u hier.

Financiële ondersteuning via het Jeugdfonds
Mede vanwege de hoge inflatie ontkomt ook Concordia niet aan verhoging van het lidmaatschapsgeld. Dit kan een financiële drempel vormen voor (potentiële) leden. Hoewel het niet direct aan Concordia is om hiervoor een oplossing te bieden, vindt het bestuur dit ongewenst. Want iedereen moet kunnen sporten! Het bestuur wil daarom graag wijzen op de mogelijkheden voor financiële ondersteuning van jeugdige sporters via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Op hun website https://jeugdfondssportencultuur.nl is alle informatie te vinden, ook over de aanvraagprocedure (doorlooptijd zo’n 3 weken). Neem dus zo nodig contact op met het Jeugdfonds!