Voortgang bouw

Het schiet al op met de bouw van de nieuwe kleedkamers. De verdieping wordt nu opgebouwd en gereedgemaakt voor het dak. Voor het nieuwe seizoen kunnen we gebruik maken van de nieuwe kleedkamers en dat zal een hele verbetering zijn ten opzichte van de sterk verouderde gebouwtjes. De oude containers zijn inmiddels ook verwijderd en het wordt zichtbaar dat we een betere entree kunnen realiseren. 

Bij de opzet van de entree zal duidelijk worden aangegeven dat het niet meer toegestaan is fietsen, scooters en brommers mee te nemen naar het veld. De fietsenstalling heeft inmiddels voldoende ruimte.

Nieuws overzicht