Nieuwe Concordia Vertrouwenscontactpersonen

Vanaf 15 juni hebben Anne ter Steege en Madlenka van Lijf de functie vertrouwenscontactpersoon (VCP) overgenomen van Hans Meijs. Zij hebben hiervoor de cursus vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF gevolgd. Beide VCP-ers zijn vrijwilligers en hebben beiden een kind dat lid is van Concordia. Kijk voor meer informatie over de VCP in deze mededeling. Hans is vele jaren vertrouwenscontactpersoon geweest en voerde deze functie met passie en plezier uit. Het bestuur van Concordia bedankt Hans voor zijn jarenlange inzet.

Concordia heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor vragen of een melding over grensoverschrijdend gedrag. Bij grensoverschrijdend gedrag kun je bijvoorbeeld denken aan pesten, agressie en geweld, sexuele intimidatie en discriminatie. De contactpersonen zijn Anne ter Steege en Madlenka van Lijf. 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden -sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur - met een melding of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de vereniging of bond preventieve maatregelen neemt.

De vertrouwenscontactpersonen behandelen de klachten niet inhoudelijk, maar zoeken samen met jou de weg naar de  oplossing. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Ook kunnen de VCP-ers je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Deze mensen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te bieden. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. 

Wil je een melding maken van of heb je een vraag over grensoverschrijdend gedrag? Via de e-mail kan je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van Concordia. Je kunt ze benaderen via mail:  vertrouwenscontactpersoon@concordiadelft.nl. Je ontvangt uiterlijk binnen 48 uur een reactie. 

Vertrouwelijkheid

Een gesprek met de VCP is vertrouwelijk, behalve bij de onderstaande redenen:

  • uitdrukkelijke (indien mogelijk schriftelijke) toestemming van de melder.
  • indien er sprake is van een strafbaar feit.
  • indien de veiligheid van leden aantoonbaar in het geding is.

Meer informatie kan je vinden via de speciale pagina voor Vertrouwenscontactpersonen: Vertrouwenscontactpersonen Concordia

Mededelingen Overzicht