Contributie via automatische incasso

Te beginnen met de inning van de contributie bij voetbal gaat Concordia over tot automatische incasso's. Alle leden ontvangen een email met het verzoek om een machtiging af te geven voor het automatisch innen van de jaarlijkse contributie. Het bestuur roept alle leden op hier snel en met goedkeuring op te reageren. Het werk van onze ledenadministratie wordt daardoor versimpeld en kost minder tijd. U helpt Corine Brekelmans, die al jaren als vrijwilliger dit werk doet, enorm.

Barreglement aangescherpt

Het barreglement is aangescherpt. Dit was nodig omdat er toch nog - ondanks inspanningen van barploegbazen en de barcoördinatie - te veel fout gaat.

Lees meer

Zomerrooster sportvelden!

De sportafdelingen hebben afspraken gemaakt over het zomerschema voor de velden 8 en 9.

De cricketteams zijn inmiddels gestart met hun trainingen op de woensdagen van 19.00 tot 21.00 uur.

Lees meer

VOG beleid Concordia

Concordia vindt het belangrijk dat de club een veilige plek is voor minderjarige spelers. Daarbij hoort ook dat de club zich inspant om te voorkomen dat er ongewenste intimiteiten plaats kunnen vinden tussen volwassenen en spelers.

Lees meer