Pinkster Panther wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement O8 t/m O11
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (de KNVB).
2. Indien noodzakelijk draagt de eerstgenoemde vereniging in het programma reserveshirts of hesjes.
3. Wedstrijdduur is 15 minuten zonder van speelhelft te wisselen.
4. De teams moeten 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld aanwezig zijn.
5. De toernooi speaker geeft d.m.v. een fluitsignaal zowel het begin als het einde van de wedstrijden aan.
6. Er worden tijdens een wedstrijd geen extra speelminuten toegekend.
7. De ballen worden na afloop van de wedstrijd ingeleverd bij de scheidsrechter.
8. Mochten in de eindstand twee of meer teams een gelijk aantal punten hebben, dan geldt het doelsaldo.
9. Mocht dit ook gelijk zijn, dan geldt het onderlinge resultaat.
10. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist het lot (Kop of Munt).
11. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
12. Heb respect naar elkaar, naar de begeleiding, voor elkaars bezittingen en voor die van Concordia.

Wedstrijdreglement O13 t/m O19
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (de KNVB).
2. Elke vereniging zorgt voor een eigen grensrechter.
3. Indien noodzakelijk draagt de eerstgenoemde vereniging in het programma reserveshirts of hesjes.
4. De wedstrijden duren 25 minuten zonder van speelhelft te wisselen.
5. De eerst genoemde vereniging begint aan de kant van het clubhuis.
6. De teams moeten 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld aanwezig zijn.
7. De toernooi speaker geeft d.m.v. een fluitsignaal zowel het begin als het einde van de wedstrijden aan.
8. Er worden tijdens een wedstrijd geen extra speelminuten toegekend.
9. De ballen worden na afloop van de wedstrijd ingeleverd bij de scheidsrechter. 
10. Na afloop van de wedstrijd vindt direct een shoot-out plaats. De regels staan verderop vermeld.
11. Mochten in de eindstand twee of meer teams een gelijk aantal punten hebben, dan geldt het doelsaldo.
12. Mocht dit ook gelijk zijn, dan geldt het onderlinge resultaat.
13. Mocht dit ook gelijk zijn, dan wordt er beslist via strafschoppen: elke vereniging vijf.
14. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist het lot (Kop of Munt).
15. Indien een speler uit het veld wordt gestuurd, mag hij/zij de volgende wedstrijd niet meedoen. Als dezelfde speler twee keer uit het veld wordt gestuurd volgt uitsluiting voor het gehele toernooi.
16. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
17. Heb respect naar elkaar, naar de begeleiding, voor elkaars bezittingen en voor die van Concordia.


Wedstrijdreglement shoot-out O15 en O13
a. Per team nemen drie spelers deel. Vooraf dienen teams te bepalen wie de shoot-outs nemen.
b. Elke speler dribbelt vanaf de middenlijn op de keeper af en probeert te scoren.
c. De bal moet voorwaarts blijven bewegen.
d. Wanneer een speler door de keeper zo ver naar buiten wordt gedreven dat het niet meer mogelijk is om te scoren, beëindigt de scheidsrechter de poging.
e. Voor elk doelpunt krijgt het betreffende team een punt.
f. Bij een overtreding van de keeper wordt de shoot-out als gescoord bepaald.
g. Het team met de hoogste score wint de shoot-out.
h. Per poule is er één winnaar.
i. Wanneer teams gelijk eindigen dan wint het team dat tijdens het reguliere toernooi de meeste doelpunten heeft gemaakt.
j. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.