De Handicap- en Regelcommissie

Taken en bevoegdheden

  • Deze commissie heeft tot taak het WHS-handicap systeem (vanaf maart 2021) toe te passen, te administreren en de leden voor te lichten op het gebied van alle regels met betrekking tot het verkrijgen en het berekenen van handicaps.
  • Ze geeft richtlijnen aan de Wedstrijdcommissie  voor het naleven van de eisen m.b.t. qualifying wedstrijden.
  • De commissie geeft ook richtlijnen aan de Baancommissie met betrekking tot het markeren van de baan. De commissie bepaalt de local rules en beslist in geschillen over toepassing van de Regels.
  • Ze verzorgt de theoretische opleiding naar handicap 54 (voorheen GVB) en neemt het regelexamen af.
  • Bij open- en clubwedstrijden geeft de door de commissie aangestelde referee desgevraagd een ruling.
  • Indien gewenst, bijvoorbeeld bij Open Toernooien, zorgt de commissie voor een marshaldienst.
Lees meer