Concordia organisatie

In het verleden zijn er veel vragen richting het bestuur gekomen omtrent aanspreekpunten en verantwoordelijkheden binnen de organisatie van Concordia. Om hier duidelijkheid over te geven heeft het bestuur een organogram opgesteld. Voor leden is het mogelijk het organogram te raadplegen via de volgende link: Concordia Organogram. Indien er vragen zijn omtrent dit organogram kunnen de leden zich wenden tot voorzitter@concordiadelft.nl

Mededelingen Overzicht