Uitnodiging en Agenda voor de (extra) Algemene Ledenvergadering op dinsdag 4 juni 2024

Het bestuur nodigt de ereleden, leden van verdienste en alle leden van Concordia uit voor de extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 4 juni 2024 om 19.00 uur in het clubhuis aan de Brasserskade 236 te Delft.  

De extra vergadering vindt plaats i.v.m. het aftreden van de huidige bestuursleden Sierk Coolsma (voorzitter), Helena Caessens (penningmeester), Maarten Schröeder (secretaris), Bram van Straalen (lid voetbal) en Rinus Kroon (lid golf) 

Het voorstel is de benoeming van de nieuwe bestuursleden per 4 juni 2024: Dick Schoorl (voorzitter), Fred van de Brugge (vice-voorzitter, tevens secretaris a.i.), Jo-An Steunenberg (penningmeester), Louis Göttgens (lid voetbal), Theo de Lange (lid golf) 

AGENDA 

 

  1. Opening en korte toelichting door de voorzitter Sierk Coolsma 

 

  1. Introductie en voorstel benoeming nieuwe bestuursleden per 4 juni 2024 

  • Dick Schoorl (voorzitter) 

  • Fred van de Brugge (vice-voorzitter, tevens secretaris a.i.) 

  • Jo-An Steunenberg (penningmeester) 

  • Louis Göttgens (lid voetbal) 

  • Theo de Lange (lid golf) 

 

  1. Rondvraag (graag indien mogelijk voor de vergadering uw vraag e-mailen naar: voorzitter@concordiadelft.nl) 

 

  1. Heisa en Sluiting 

Er zijn geen stukken voor deze vergadering.  

Namens het algemeen bestuur, 

 

Sierk Coolsma en Maarten Schröeder

Voorzitter en Secretaris DSV Concordia

Mededelingen Overzicht