De Handicap- en Regelcommissie

Taken en bevoegdheden

 • Deze commissie heeft tot taak het WHS-handicap systeem (vanaf maart 2021) toe te passen, te administreren en de leden voor te lichten op het gebied van alle regels met betrekking tot het verkrijgen en het berekenen van handicaps.
 • Ze geeft richtlijnen aan de Wedstrijdcommissie  voor het naleven van de eisen m.b.t. qualifying wedstrijden.
 • De commissie geeft ook richtlijnen aan de Baancommissie met betrekking tot het markeren van de baan. De commissie bepaalt de local rules en beslist in geschillen over toepassing van de Regels.
 • Ze verzorgt de theoretische opleiding naar handicap 54 (voorheen GVB) en neemt het regelexamen af.
 • Bij open- en clubwedstrijden geeft de door de commissie aangestelde referee desgevraagd een ruling.
 • Indien gewenst, bijvoorbeeld bij Open Toernooien, zorgt de commissie voor een marshaldienst.
Lees meer
Hek hole 4

Bulletin 11, "Witte Palen"

Het is weer tijd voor wat toelichting op de golfregels en de toepassing ervan bij Concordia. Dit 11e bulletin (voorjaar 2024) van de Handicap- en Regel Commissie gaat over "Out of Bounds" met uitleg over enkele specifieke situaties op onze baan. Klik hiervoor op de download hieronder.

Veel leesplezier

Met vriendelijke groet namens de commissie

Rogier van der Velden

Lees meer

NGF Golfregel presentatie van Concordia

Sinds februari van dit jaar hebben Joop en Wim van de Handicap- en Regelcommissie een nieuwe regelpresentatie samengesteld. De presentatie is een prima voorbereiding op het Golfregel-examen, maar ook voor de golfer, die zijn Regelkennis weer wat wil opfrissen. De powerpoint presentatie is te bekijken in onderstaande download.

Lees meer

Ready Golf: meer snelheid in de baan

Een van de grote ergernissen bij golf is traag spel, natuurlijk vooral door andere spelers. Om met meer snelheid door de baan te gaan hebben de R&A en de NGF samen met de golfclubs een set van tips en aanbevelingen ontwikkeld onder de naam "Ready Golf". Klik hier om te zien wat u kunt doen om de snelheid in het golfspel te bevorderen.

winterse condities

Bulletin 10 over Golfregels op Concordia

Hierbij het eerste bulletin van 2024. In dit winterbulletin:

 1. Wanneer een provisionele bal?
 2. Plaatsen en ingebedde bal
 3. Jouw bal raakt een andere bal. Wat nu?
 4. Wijzigingen in het Wereld Handicap Systeem per 1-1-2024

 

Lees meer

Nieuwe Golfregels per 1 januari 2023

Iedere vier jaar worden de Golfregels opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. Na de grote verandering van de Golfregels in 2019 zijn de aanpassingen per 1 januari 2023 beperkt. In de download vind je een samenvatting van de voornaamste wijzigingen.

Lees meer

Bulletin 9 over Golfregels op Concordia

In dit najaarsbulletin (no 9) van de Handicap- en Regelcommissie  kunt u het volgende verwachten:
- een opheldering over een plaatselijke regel
- omgaan met wintergreens
- zorg voor de baan
- bespreking van praktische situaties op hole 2

Lees meer

Bulletin 7, Golfregels op Concordia

Een nieuw kwartaal is gestart en dus is er weer een nieuw bulletin van de Handicap- en Regelcommissie. Wat kunt u verwachten:

 • een nieuwe quiz
 • een binnengekomen vraag
 • uitleg verschil Regels Matchplay vs Strokeplay
 • een korte bespreking van een nieuwe Regel per 1 januari 2023

 

Lees meer

Bulletin 6 Golfregels op Concordia

Ook in 2023 hopen wij u per kwartaal een bulletin te kunnen sturen over de toepassing van de Golfregels op Concordia. We zijn inmiddels toe aan Regelbulletin 6 dat u kunt vinden in onderstaande download.

Lees meer

Bulletin 5 Golfregels op Concordia

Oktober 2022
In dit 5e bulletin kunt u het volgende verwachten:

- de oplossing van de quiz en de prijswinnaars
- twee situaties op onze baan met een vreemde bal positie , met de vraag wat nu?
- een handleiding stablefordtelling (helaas nodig!) door Joop Wagner
- Eén binnengekomen vraag (Gerrit van Dalen)
- nogmaals een (kleine) regel quiz (met een drietal golfballen voor de prijswinnaar)

Klik op download hieronder.

Lees meer

Bulletin 4 Golfregels op Concordia

juli 2022
Het is voor de 4e keer dat er een bulletin kan worden uitgegeven.
Omdat er weinig of geen vragen zijn binnenkomen, hebben wij in dit nummer maar zelf een aantal vragen aan u voor te leggen, in de vorm van een quiz.
De winnaar/winnares (eventueel na loting) kan zich verheugen in het verkrijgen van een Concordia cap

Lees meer

Bulletin 3 Golfregels op Concordia

Het nieuwe golfseizoen is inmiddels weer aangebroken, een mooie gelegenheid om u het derde bulletin van de Regel- en Handicapcommissie toe te zenden. Het bevat weer een thema samenhangend met onze golfbaan en enige bij ons binnengekomen vragen.

Zit u (nog) met vragen, stuur ze naar ons op zodat deze in het volgende nummer kunnen worden behandeld.

met vriendelijke groet, Maurice Peereboom

Lees meer
Out-of-bounds hek

Bulletin 2 Golfregels op Concordia

Nu het golfen buiten weer is verruimd, is het een goed moment om het 2e kwartaalbulletin van de Regel- en Handicapcommissie te presenteren.
Ook nu is de inhoud weer afgestemd op onze eigen Concordiabaan. U ontvangt het bulletin in twee delen omdat de tekst te groot is voor de mailserver. Heeft u op- en of aanmerkingen, laat het ons weten.

Lees meer
hindernis?

Bulletin 1 Golfregels op Concordia

 
Hieronder in de bijlage vindt u het eerste bulletin van de Handicap- en Regelcommissie. Het ligt in de bedoeling dit bulletin vier keer per jaar te laten verschijnen.
Per nummer wordt een thema behandeld, toegespitst op onze baan. Deze keer is het thema: water (deel 1 gele paaltjes).
Daarnaast worden een aantal vragen behandeld die bij de commissie zijn binnengekomen.
Bij deze een oproep om bij u levende vragen naar de commissie te sturen zodat deze in een volgend nummer kunnen worden behandeld. Ook voor op- of aanmerkingen staan wij open.
 
Lees meer

Etiquette

Uit de beknopte gids voor regels en handicap van de NGF

‘SPIRITOFTHE GAME’  Het golfspel moet in de juiste geest gespeeld worden, ‘The spirit of the game’. Om die te begrijpen, geven wij een overzicht van de belangrijkste punten van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat ook geen sanctie op overtreding van de etiquette, maar ze zijn wel buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd worden. Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de speler.

ETIQUETTE

De etiquette of gedragsregels gaan over:

Lees meer

Concordia Golfbaanregels

1. Iedere speler in de baan is in het bezit van een Concordiagolfbadge met jaarzegel of een geldige greenfeekaart. Deze zijn zichtbaar aan de tas  bevestigd.

2. Voordat de golfbaan wordt betreden meldt u zich in het clubhuis en controleert uw reservering op de startlijst. Het is niet toegestaan zonder reservering de baan in te gaan. Als gastspeler koopt u een greenfee bij de kassa en neemt u de greenfeekaart in ontvangst.

3. U gaat na wat de status van de baan is (wintergreens, gesloten holes, baanonderhoud, etc.).  U neemt een scorekaart, waarop ook de Plaatselijke Regels staan, mee de baan in.

4. U bent correct gekleed volgens de geldende (golf)kledingnormen.

5. Iedere speler speelt vanuit een eigen golftas. Het gebruik van drivingrangeballen in de baan is niet toegestaan.

6. U betreedt de golfbaan op eigen risico en u bent aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade in de golfbaan aan mens, dier, natuur en materialen.

7. U houdt zich aan de etiquette regels zoals beschreven in het golfregelboekje. Bijv.: repareer uw pitchmarks, leg uitgeslagen plaggen terug, hark na uw slag de bunkers aan en loop niet met uw kar over of tussen de greens en de hindernissen door.

8. Het is niet toegestaan naar andere dan de eigen bal te vissen in de vijvers en sloten. De walkanten mogen alleen worden betreden als u de bal speelt.

9. U volgt eventuele aanwijzingen van bestuurs- en commissieleden, marshals en de golfpro op. Baanpersoneel  heeft voorrang en zal een teken geven als u verder kunt spelen.

10. U begint uw ronde op hole 1 en houdt de juiste volgorde aan van hole 1 naar hole 9. Spelers komend van hole 9 hebben voorrang op hole 1 (ritsen!). Bij wedstrijden en op aanwijzing van de commissieleden of marshal kan hiervan worden afgeweken.

Plaatselijke Regels (Local Rules)

LOCAL RULES  Par-3 baan  (januari 2019)

Buiten de baan (OOB)

 • De grens van buiten de baan is gemarkeerd met witte palen (of palen met witte kop) en/of door een hek of gebouw met witte markeringen.

Hindernissen

 • Gele of rode palen, die de hindernissen aangeven, zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens  Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens  Regel 15.2
 • De rode hindernissen aan de buitenzijde van de baan, links van hole 1, 2 en 3 en rechts van hole 7 en 8 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het “oneindige”.

Abnormale baanomstandigheden

 • Ground under repair (GUR), gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f
 • Een kunststof afslagmat is een integraal onderdeel van de baan wanneer in gebruik als afslagplaats
 • Een aangepaalde boom is een verboden speelzone. Indien er sprake is van een belemmering (zie Regel 2.4) hiervan is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 16-1f
 • De boomstammen langs het pad van de holes 5 en 6 zijn naar keuze van de speler losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd volgens Regel 15-1 of vaste obstakels waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16-1.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.

Etiquette

Repareer pitchmarks, leg plaggen terug en hark de bunkers aan. Loop niet met karretjes tussen de bunkers en de green door. Houd aansluiting met de flight voor u. Baanpersoneel heeft altijd voorrang en aanwijzingen van de Marshals dienen opgevolgd te worden. Telefoneren op de baan wordt niet op prijs gesteld. 

Speel golf zoals het hoort, dus volgens de regels en de etiquette.

Plaatsen

In de winterperiode komt het voor dat banen natter en drassiger worden. Tussen 1 november en 30 april kunnen clubs en banen, indien echt nodig, zelf de plaatselijke regel voor ‘plaatsen’ invoeren. Met deze regel blijven de condities qualifying. We proberen de baan zo lang mogelijk qualifying te houden, zodat de spelers qualifying kaarten kunnen blijven spelen.

Lees meer

Gedragscode tussen golfers Concordia en leden MIDI

Doordat de toegang van MIDI voor haar leden loopt over de golfbaan van Concordia, kan dit aanleiding geven tot gevaarlijke situaties. Tevens kan er hinder van het golfspel optreden en oponthoud van het verkeer naar/van het clubhuis van MIDI.

Om, voor zowel de leden van Concordia als de leden van MIDI, duidelijkheid te scheppen wat van hen in verschillende situaties wordt verwacht, hebben de besturen van Concordia en MIDI de volgende gedragscode opgesteld:

Lees meer
puttinglijnetiquette

Kent u de etiquette?

Op de green probeert u zo veel mogelijk de puttinglijn van de medespeler te ontwijken en schaduw te voorkomen.

A Goed

B Fout