Update Corona maatregelen tot tenminste 10 februari 2021

UPDATE 22 JANUARI 2021

Vanaf 15 december geldt een “verdergaande lock down”, en vanaf 23 januari ook een "avondklok". Dat betekent binnen Concordia het volgende:

  • De kantine blijft tenminste dicht tot 10 februari.
  • De kleedkamers en douches blijven zeker tot 10 februari dicht.
  • Voor alle sporten zijn de competities opgeschort.
  • Voetbal trainen voor spelers vanaf 18 jaar kan maar alleen in groepen van twee (2) personen en na overleg met het voetbalbestuur. Voetbaltrainingen of onderlinge wedstrijden binnen de club voor de jeugd tot en met 17 jaar zijn toegestaan.
  • Golfen is toegestaan met de restrictie van maximaal 2 personen als groep bij Concordia.
  • Tennis is toegestaan, maar met de restrictie om toch vooral op de 1,5 meter afstand te letten. Vanaf 18 jaar kan alleen enkelspel worden gespeeld, geen dubbelspel
  • Tennis en Golflessen kunnen voor personen vanaf 18 jaar alleen met groepen van 2 personen gegeven worden onder leiding van een tennis leraar of Golf pro.
  • Geen toeschouwers op het sportpark.
  • Sportactiviteiten tot maximaal 20:30 uur, het sportpark sluit van maandag t/m donderdag om 20:45 uur.
Lees meer

Toegang Sportpark nu alleen nog via de Brasserskade

Het bestuur verzoekt alle sporters van Concordia het (loop)hek aan de Brasserskade te gebruiken. Dit geldt ook voor tennissers en voetballers die naar veld 5 gaan. In de afgelopen tijd zijn er veel ongewenste bezoekers geweest op ons sportpark. Dat heeft geleid tot inbraken en vernielingen. Het hek aan de Sportring zal veelal gesloten worden en is alleen nog toegankelijk voor bezoekers van MIDI en DKIJV. Ook het hek aan de Brasserskade zal gesloten worden als er geen sportactiviteiten gepland staan. Wij danken iedereen voor hun medewerking.

Notulen Algemene Leden Vergadering 16 november 2020

Op 16 november is de ALV via een online vergadering gehouden. Tijdens deze ALV stonden het jaarverslag, financiële verantwoording en samenstelling van het algemeen bestuur centraal. Ook is een aanpassing van het huishoudelijk reglement voorgesteld. Normaal gesproken worden in een lustrum jaar ereleden en leden van verdienste benoemd. Het bestuur heeft dit agendapunt niet opgenomen vanwege het karakter van een online vergadering. Op een later moment in 2021 zal dit eventueel in een extra ALV alsnog worden gedaan. Op dat moment zullen ook de voordrachten bekend worden gemaakt. In de bijlage de notulen.

Lees meer