Vandalisme op Concordia

Afgelopen maandagochtend hebben we schade aan onze (2 jaar "jonge") trainingsdoelen geconstateerd. De schade aan deze doelen moet met bruut geweld zijn aangebracht, getuige de foto's. De doelen zijn hoogstwaarschijnlijk niet meer te herstellen en twee nieuwe doelen kosten € 2.000.

Lees meer

Nieuwe voorzitter voetbal

Jifke Veenland heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter voetbal. In de komende ALV in oktober zal zij ook aftreden als lid van het algemeen bestuur. Sierk Coolsma is door het algemeen bestuur op 26 juni 2018 benoemd als voorzitter voetbal. 

Lees meer

Zomerrooster veldbezetting

Nu het voetbalseizoen afgelopen is en cricket weer van start is gegaan, is de veldbezetting door de verschillende sporten aangepast.

Lees meer

Privacywet (AVG) ook voor Concordia van toepassing!

De nieuwe privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’(AVG), treedt op 25 mei 2018 in werking. Deze wet verlangt van ons dat wij een goede beveiliging hebben en transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Uiteraard houden wij ons hieraan!

Lees meer

VOG beleid Concordia

Concordia vindt het belangrijk dat de club een veilige plek is voor minderjarige spelers. Daarbij hoort ook dat de club zich inspant om te voorkomen dat er ongewenste intimiteiten plaats kunnen vinden tussen volwassenen en spelers.

Lees meer