Update Corona maatregelen tot tenminste 10 februari 2021

UPDATE 12 JANUARI 2021

Vanaf 15 december geldt een “verdergaande lock down”. Dat betekent binnen Concordia het volgende:

 • De kantine blijft tenminste dicht tot 10 februari.
 • De kleedkamers en douches blijven zeker tot 10 februari dicht.
 • Voor alle sporten zijn de competities opgeschort.
 • Voetbal trainen voor spelers vanaf 18 jaar kan maar alleen in groepen van twee (2) personen en na overleg met het voetbalbestuur. Voetbaltrainingen of onderlinge wedstrijden binnen de club voor de jeugd tot en met 17 jaar zijn toegestaan.
 • Golfen is toegestaan met de restrictie van maximaal 2 personen als groep bij Concordia.
 • Tennis is toegestaan, maar met de restrictie om toch vooral op de 1,5 meter afstand te letten. Vanaf 18 jaar kan alleen enkelspel worden gespeeld, geen dubbelspel
 • Tennis en Golflessen kunnen voor personen vanaf 18 jaar alleen met groepen van 2 personen gegeven worden onder leiding van een tennis leraar of Golf pro.
 • Geen toeschouwers op het sportpark

Om de regels te handhaven vragen we ieders medewerking. Specifieke info over het sporten zal door de betreffende sportafdeling worden gecommuniceerd als daar aanleiding toe is.Voor alle duidelijkheid: we gaan als Concordia niet de grenzen opzoeken van de nu aangekondigde maatregelen. Om alles in goede banen te leiden vragen we de voetbal jeugdteams om na de training direct weer het sportpark te verlaten. Neem zelf een bidon drinken mee want de kantine is dicht.

Van de ouders van voetbal- en tennisleden tot en met 17 jaar vragen we het volgende:

 • Probeer het afzetten van kinderen naar de training in een zo kort mogelijk tijdsbestek te doen
 • Afzetten aan de Brasserskade of voor het hek
 • Maak geen praatjes met andere ouders en vertrek direct nadat jullie je kind hebben gebracht en gehaald
 • Tijdens de trainingen zijn er geen ouders als toeschouwer op het sportpark toegestaan. 
 • Kom niet te lang van te voren naar het sportpark om kinderen af te zetten of op te halen en houd afstand van de andere ouders
 • Als je je kind met de auto komt halen, blijf dan in de auto wachten tot de training  is afgelopen.

Voor de golfers zal het mogelijk zijn om op alle dagen vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur te reserveren. Er kan van het toilet gebruik worden gemaakt in het clubgebouw. Groepen van meer dan 2 personen zijn niet toegestaan. Gebruik van de driving range, oefengreen en golfbaan is toegestaan echter met in achtneming van de 1,5 meter afstand. Na afloop van de ronde het sportpark weer direct verlaten. Gebruik van het terras is niet toegestaan.  

Vrij tennissen is mogelijk, maar geen dubbelspel, er is extra aandacht nodig om de 1,5 meter te handhaven bij spelers van 18 jaar en ouder.

De bardiensten tot en met 9 februari 2021 komen te vervallen. Als we weer, in welke vorm dan ook, kunnen opstarten zal de dan van toepassing zijnde planning worden gecommuniceerd.

Het gebruik van de buitenschoolse opvangruimte op de 1e verdieping, door de organisatie Rijswijkse kinderopvang Up, zal tot 19 januari worden opgeschort. 

Mededelingen Overzicht