Verslag ALV 23 oktober 2023

Op 23 oktober 2023 is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden in het clubhuis van Concordia. De presentatie gegeven door de voorzitter en penningmeester, alsmede de notulen opgesteld door de secretaris zijn voor leden in te zien middels de volgende link: Notulen en Presentatie ALV 2023

Mededelingen Overzicht